Ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας

Ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας για την παρουσία του ελληνικού κράτους στη Μικρά Ασία (Οι εκθέσεις του Ελληνικού Προξενείου Σμύρνης, 1833-1908).

Ο Δωρεοδόχος
ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ασχολείται από το 1930 με την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του Μικρασιατικού ελληνισμού, ιδίως κατά την τελευταία φάση της μακραίωνης διαδρομής του στις αρχαίες του κοιτίδες. Πρωταρχικό αντικείμενο της έρευνας υπήρξε η περισυλλογή της προφορικής παράδοσης του Μικρασιατικού ελληνισμού και η τεκμηρίωση της παρουσίας του σε ολόκληρο το γεωγραφικό εύρος της Μικρασιατικής χερσονήσου.