Κάλυψη του κόστους ενοικίου

Κάλυψη του κόστους του ενοικίου για ένα έτος ενός διαμερίσματος στο οποίο φιλοξενούνται ενήλικα κορίτσια από το ορφανοτροφείο (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ»

Η «Μέλισσα» είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με αντικείμενο την παιδική προστασία για κορίτσια.