Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου για εθελοντικές αιμοληψίες σε απομακρυσμένα χωριά.

Ο Δωρεοδόχος
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ροδόπης δραστηριοποιείται από το 1979 με μεγάλη δράση σε εθελοντικές αιμοληψίες.