Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Κάλυψη μηνιαίων εξόδων της επαγγελματικής στέγης της οργάνωσης για την περίοδο Ιανουαρίου 2016-Δεκεμβρίου 2016 (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ, που επιδιώκει κοινωφελή σκοπό, είναι μία Ελληνική Οργάνωση με ανεξάρτητη ανθρωπιστική δράση. Σκοπός της είναι η δωρεάν προσφορά ιατρικής βοήθειας σε άτομα ή πληθυσμούς που έχουν ανάγκη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, χωρίς καμία φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση.