Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος Γαλήνη για την περίοδο από Ιανουάριο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού); Αγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που προορίζονται για το συσσίτιο του Ιδρύματος Γαλήνη (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού)

Ο Δωρεοδόχος
ΚΟΣΜΟΣ ΕΝ ΑΡΜΟΝΙΑ

οργάνωση Κόσμος Εν Αρμονία (Mundo en Armonia) ιδρύθηκε το 1986 από την Πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μαδρίτη, με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.