Κάλυψη εξόδων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης

Κάλυψη εξόδων των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για το 2016 ( στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού)

Ο Δωρεοδόχος
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Athens Pride είναι μια εξ’ ολοκλήρου εθελοντική, μη- κερδοσκοπική εταιρεία, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ελληνικού Αστικού Κώδικα από το 2006. Πρωταρχικός της στόχος αποτελεί η οργάνωση του ετήσιου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας – Athens Pride και της Παρέλασης Υπερηφάνειας. Επιπρόσθετα, το Athens Pride πραγματοποιεί πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς, είτε μόνο του, είτε σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις.