Κάλυψη ενοικίου

Κάλυψη ενοικίου του χώρου που θα στεγάσεις τις δράσεις της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για διάστημα 12 μηνών.

Ο Δωρεοδόχος
BLOODE

Το Bloode είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία που στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης για αίμα, με απώτερο σκοπό την αύξηση του ποσοστού των εθελοντών αιμοδοτών και την οργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση των εκκλήσεων για αίμα από τους ασθενείς, με την επιβράβευση των εθελοντών, με τη δημιουργία μιας ενεργής διαδικτυακής κοινότητας και με την ενημέρωση και κοινωνική ευαισθητοποίηση των νέων και των ενηλίκων.