Κάλυψη δαπανών ενισχυτικής διδασκαλίας

Μερική κάλυψη δαπανών ενισχυτικής διδασκαλίας μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα για μαθητές Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου.

Ο Δωρεοδόχος
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΑΥΚΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Το Επιμορφωτικό Κέντρο Γλαύκης είναι μια Μη Κυβερνητική και Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που έχει σαν άμεσο στόχο τη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα για τους κατοίκους της ορεινής ζώνης της Θράκης και διαφόρων προγραμμάτων που αφορούν την επιμόρφωση ενηλίκων, κυρίως γυναικών.