Οικονομική Ενίσχυση

Ο Δωρεοδόχος
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του δημοτικού ιδρύματος «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των αστέγων που ζουν στην πόλη, λειτουργεί από το 2008 και παρέχει δωρεάν φαρμακευτικά σκευάσματα και υγειονομικό υλικό σε ανασφάλιστους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων.