Οικονομική ενίσχυση

Ο Δωρεοδόχος
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από την αρχή της ίδρυσής της, εδώ και 30 σχεδόν χρόνια, η Κίνηση Πολιτών για μια ανοιχτή κοινωνία λειτούργησε ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστέγασε ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων και αφετηριών που είχαν όμως έναν κοινό στόχο: την αναμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας χωρίς πολιτικές αγκυλώσεις και παρωπίδες και τη δραστηριοποίηση της Κοινωνίας Πολιτών.