Χορηγία οδοντιατρικής έδρας

Ο Δωρεοδόχος
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ