Χορηγία εξοπλισμού

Ο Δωρεοδόχος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού. Έμπειροι ψυχολόγοι – ψυχοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να στηρίξουν τόσο την ίδια την γυναίκα όσο και τα μέλη της οικογένειάς της δωρεάν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της. Ο Σύλλογος έχει πάνω από 1.500 εγγεγραμμένα μέλη και 150 εκπαιδευμένες εθελόντριες.