Χορηγία εργαστηριακού εξοπλισμού

Συσκευή εκχύλισης με υπερήχους

Ο Δωρεοδόχος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εργαστήριο Χημείας δραστηριοποιείται σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο καλύπτοντας τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα της Χημείας: Γενική-Θεωρητική, Ανόργανη-Βιοανόργανη, Οργανική-Βιοοργανική-Βιομοριακή, Συνθετική-Συνδυαστική Χημεία ενώσεων με βιολογικό ενδιαφέρον, Αναλυτική, Βιοαναλυτικές Τεχνικές, Ενόργανη Ανάλυση-Φασματοσκοπία, Αυτοματοποιημένες Μεθόδους Ανάλυσης, Χημεία Φυσικών Προϊόντων (απομόνωση-ταυτοποίηση-σύνθεση), Φυσικοχημεία-Υπερμοριακή Χημεία και Χημεία Περιβάλλοντος.