Χορηγία εργαστηριακού εξοπλισμού

Ο Δωρεοδόχος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, το οποίο παλαιότερα αποτελούσε Εργαστήριο της Έδρας της Ζωοτεχνίας, άρχισε να λειτουργεί ως αυτοτελής εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) το 1962. Έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, κυρίως του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου αλλά και άλλων τμημάτων του ΓΠΑ, σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, όπως επίσης και Βιοχημείας Τροφίμων. Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας διαθέτει μόνιμο ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, πλήρη κτιριακή υποδομή καθώς και σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Περιλαμβάνει άνετους εργαστηριακούς χώρους, τόσο εκπαιδευτικούς όσο και ερευνητικούς, καθώς επίσης και πιλοτικό τυροκομείο με θαλάμους ωρίμανσης και συντήρησης τυριών. Ο επιστημονικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όλα τα μικρά και μεγάλα όργανα ενός σύγχρονου εργαστηρίου Χημείας και Μικροβιολογίας Γάλακτος καθώς επίσης Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας.