Αγορά τροφίμων

Aγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) για ομάδες στόχου (άστεγοι-Άπορες Οικογένειες, Εργαζόμενα Παιδιά, Πρόσφυγες, Θύματα Trafficking) που εξυπηρετεί η Emfasis στα πλαίσια του προγράμματος «Merry STREETmas III- Χριστούγεννα στο Δρόμο» (Πρόγραμμα για την Καταπόλεμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
Emfasis στην Αξία της Ανθρώπινης Ύπαρξης

Η Emfasis Foundation είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Είναι γέννημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ιδρύθηκε για να δώσει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στις συνολικές ανάγκες ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων συνανθρώπων μας (άστεγων, άνεργων, κάτω από το όριο φτώχειας, με προβλήματα διαφόρων ειδών εξαρτήσεων, μετακινούμενων παιδιών στο δρόμο – street connected children κ.α.) που διαβιούν κυρίως σε κατάσταση δρόμου ή επικείμενης αστεγίας και οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Λειτουργεί σύμφωνα με την εφαρμογή των πρωτοπόρων και καινοτόμων αρχών του Social Street Work (Εργασία στο Δρόμο).