Κάλυψη αναγκών αποφυλακιζομένων

Μερική κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ αποφυλακισμένων.

Ο Δωρεοδόχος
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Η Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Λαμίας η οποία στεγάζεται στα δικαστήρια Λαμίας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο σκοπό την επανένταξη των αποφυλακισμένων και την υποστήριξη των οικογενειών τους.