Χορηγία εξοπλισμού

Ο Δωρεοδόχος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

Το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου είναι μια δημοτική Α.Ε. που ιδρύθηκε το 2009 και λειτουργεί για την προστασία και την ανάδειξη της χερσονήσου του Αϊ Γιάννη-Δέτη.