Χορηγία εξοπλισμού

Ο Δωρεοδόχος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Ιδρύθηκε επίσημα το 1983 από γονείς καρδιοπαθών παιδιών με σκοπό την ηθική και υλική στήριξη και την παροχή πληροφόρησης στις οικογένειες των παιδιών. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ECHDO «European Congenital Heart Disease Organisation».