Χορηγία εξοπλισμού

Ο Δωρεοδόχος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ιδρύθηκε επίσημα το 1983 από γονείς καρδιοπαθών παιδιών με σκοπό την ηθική και υλική στήριξη και την παροχή πληροφόρησης στις οικογένειες των παιδιών.