Χορηγία εξοπλισμού

Ο Δωρεοδόχος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ

Αποστολή της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς είναι να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την έρευνα, να προωθεί την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής που τη φιλοξενεί και της χώρας της. Ως δημόσια, πράττει τα παραπάνω σε αρμονία με τα σχετικώς προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Ως Ιστορική, μεριμνά ιδιαίτερα για τη διαφύλαξη του σημαντικού παλαιού υλικού της.