Χορηγία εξοπλισμού

Ο Δωρεοδόχος
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης