Αποστολή ΆΝΘΡΩΠΟΣ: Υγεία για όλους, στην πράξη!

Η Αποστολή ΆΝΘΡΩΠΟΣ, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό
την ιατροφαρμακευτική υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα με τις δράσεις στην Ελλάδα, η Αποστολή ΆΝΘΡΩΠΟΣ πραγματοποίησε κατά την τριετία 2010-2012, εθελοντικές δράσεις στο Ayder Refferal Hospital του Mekelle στην Αιθιοπία, προσφέροντας υπηρεσίες, υλικό και εξοπλισμό ιατροφαρμακευτικής φύσεως, καθώς και εκπαίδευση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού. Από το 2012, λόγω οικονομικής κρίσης, οι δράσεις της οργάνωσης έχουν επικεντρωθεί στην Ελλάδα.

Η Αποστολή ΆΝΘΡΩΠΟΣ έρχεται να καλύψει μια βασική έλλειψη: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους όσους έχουν ανάγκη και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους»

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και προσφέρει προστασία της υγείας ευπαθών ομάδων, παρέχοντας εξατομικευμένη κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών σε παιδιά και ενήλικες, Έλληνες, μετανάστες και πρόσφυγες που παραπέμπονται από δίκτυο 81 συνεργαζόμενων φορέων ευρισκόμενων σε 10 Νομούς της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί  1.962 αιτήματα.

Από τον Ιανουάριο έως και το τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ έλαβε συνολικά 302 αιτήματα για κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών. Εντός των εννέα (9) αυτών μηνών, ολοκληρώθηκαν 176 αιτήματα, απορρίφθηκαν/ακυρώθηκαν 23  και  βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης  103 αιτήματα.

Τα 176 ολοκληρωμένα αιτήματα των 9 μηνών του 2019 κάλυψαν ιατροφαρμακευτικές ανάγκες που αφορούσαν σε διενέργεια ιατρικών/εργαστηριακών εξετάσεων, ιατρικές επισκέψεις, κάλυψη φαρμακευτικής αγωγής/φαρμακευτικού υλικού, αγορά ορθοπεδικών ειδών, συσκευών οξυγόνου, ακουστικών βαρηκοΐας και διορθωτικών γυαλιών οράσεως.

Πρόγραμμα «Χαρί-ζουμε παιδικά χαμόγελα»

Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί πιλοτικά και στοχεύει στην πρόληψη και θεραπεία των οδοντιατρικών αναγκών 500 παιδιών ευπαθών ομάδων που προέρχονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωφελών Ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών φορέων στον Νομό Αττικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή διαγνωστικού οδοντιατρικού ελέγχου, οδοντιατρική παρέμβαση και προληπτική οδοντιατρική φροντίδα και αγωγή στοματικής υγείας, μέσω ενημέρωσης των παιδιών και των κηδεμόνων τους. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 384 παιδιά τα οποία προέρχονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες 3 (τριών) δήμων, 3 (τριών) κοινωφελών ιδρυμάτων και 1 (ενός) μη κερδοσκοπικού φορέα, και έχουν παραπεμφθεί για οδοντιατρική θεραπεία τα 293 από αυτά.

Με τα δικά τους λόγια:

“Για ακόμα μια χρονιά, ήσασταν δίπλα μας, καλύπτοντας τις λειτουργικές μας ανάγκες, κατανοώντας και υποστηρίζοντας το σημαντικό μας έργο, να προσφέρουμε ιατροφαρμακευτική βοήθεια σε ευάλωτους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς”.

Ο Δωρεοδόχος
Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Η Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ιδρύθηκε το 2010, με σκοπό την ιατροφαρμακευτική υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Τα βασικά προγράμματα της οργάνωσης είναι το “Εμβολιά-ζουμε” το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ανασφάλιστα για εμβολιαστική κάλυψη, το “Στηρί-ζουμε” το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες για κάλυψη ιατρικών ή/και φαρμακευτικών αναγκών, και το “Φροντί-ζουμε” που απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας για παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης.