Αγορά τροφίμων για άνεργους ενήλικες μαθητές 14ου ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης

Μέσω της Τράπεζας Τροφίμων, αγοράστηκαν τρόφιμα προς διάθεση σε άνεργους ενήλικες μαθητές του 14ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης (Πρόγραμμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
14Ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης

Το 14ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης διαθέτει έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό εξαιρετικού επιπέδου με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς των ειδικοτήτων τους. Επίσης, η πλειοψηφία των καθηγητών είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων. Στο σχολείο φοιτούν εργαζόμενοι, άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.

Περισσότερα εδώ