Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) για τα δωρεάν γεύματα που διοργανώνει το Κέντρο Ημέρας Αθηνών και το Κέντρο Ημέρας Θεσσαλονίκης (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ

Το Κέντρο Ζωής είναι μια οργάνωση, μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, που στηρίζει τα οροθετικά άτομα, ενώ συμμετέχει σε αρκετά Ευρωπαϊκά-διακρατικά δίκτυα.