Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που διανεμήθηκαν από το «Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο» σε άπορες οικογένειες (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΣΤΑΔΙΟΥ