Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που θα διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες του Δήμου Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού)

Ο Δωρεοδόχος
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ