Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που προορίζονται για την κάλυψη μέρους των αναγκών των αστέγων που εξυπηρετεί η οργάνωση στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στέγασης και Επανένταξης στον Νομό Ευβοίας (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΣΙΣ

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε  το 2005. Οι βασικοί στόχοι της οργάνωσης είναι η προσφορά θεραπευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φύσεως σε άτομα που το έχουν ανάγκη.