Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων που διανεμήθηκαν σε άπορες οικογένειες της Δράμας κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων (2015) και του Πάσχα (2016) ( στο πλαίσιο του Προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας).

Ο Δωρεοδόχος
ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Η Ένωση Κυριών Δράμας είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο από το 1929. Σκοπός του Συλλόγου είναι η προσφορά κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου στην υπηρεσία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης.