Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που θα διανεμηθούν σε ευπαθείς ομάδες του δήμου (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γαστούνης, είναι ένας νεοσύστατος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες του δήμου. Ήδη, στηρίζουν 90 οικογένειες, προσφέροντάς τους τρόφιμα, φάρμακα και ρούχα ενώ, εκτός από αυτές τις οικογένειες, σιτίζουν 20 άτομα καθημερινά.