Αγορά πετρελαίου θέρμανσης

Ο Δωρεοδόχος
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Η “Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης” είναι επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Αθήνα με κύριο σκοπό την αναπτυξιακή και ψυχική υγεία των παιδιών, μέσω της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης. Ιδρύθηκε το 1982 από τον Καθηγητή Παιδιατρικής και πρώην Υπουργό Υγείας Σπύρο Δοξιάδη, και από λειτουργεί στο πλαίσιο της εξωνοσοκομειακής πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Στόχος της Μονάδας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επιπέδου χωρίς κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς.