Αγορά εξοπλισμού

Αγορά εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στη διάσωση ναυαγών (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ