Αγορά εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος Mobile School

Ο Δωρεοδόχος
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «PRAKSIS»

Σκοπός του Σωματείου είναι, γενικώς, η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από φιλανθρωπικά συναισθήματα, στο ευρύτερο κοινωνικό και υγειονομικό πεδίο.