Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού

Δωρεά στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο Δωρεοδόχος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΜΥΡΤΙΛΛΟ»

Η Myrtillo Κοιν.Σ.Επ ιδρύθηκε στις 29.1.2013 (ΑΜΚΕ Α00122), σύμφωνα με τον νόμο 4019 / ΦΕΚ 2011 περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίες υποχρεούνται να προσλαμβάνουν άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ποσοστό 40% και άνω.