Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής Προγράμματος Σημεία Στήριξης