Το Design Thinking στο Social dynamo

H μεθοδολογία του Design Thinking στην υπηρεσία της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη συνεργάζεται με το Hellenic Design Centre (HDC) του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) με στόχο την ενδυνάμωση των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία του Design Thinking του HDC θα αξιοποιηθεί για την επίλυση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη συνολική τους εικόνα και τον ρόλο τους στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια και τη συμμετοχή επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης.

Oι εφαρμογές του Design έχουν διευρυνθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας την έννοια της αισθητικής και στοχεύοντας πλέον στον σχεδιασμό υπηρεσιών και προϊόντων. Σε αυτή τη λογική, το Design Thinking είναι μία καινοτόμος μέθοδος αντιμετώπισης προκλήσεων με δημιουργικό τρόπο, που τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας. Μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων σταδίων και εργαλείων, το Design Thinking μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία / βελτίωση υπηρεσιών και διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε μικρές και μεσαίες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην εν λόγω πιλοτική δράση.

Οι συμμετέχουσες οργανώσεις:

  • θα λάβουν μέρος μέσω ενός εκπροσώπου τους σε ένα online εργαστήριο διάρκειας 4-6 ωρών εντός της χρονικής περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020
  • στη διάρκεια του online αυτού εργαστηρίου, θα μοιραστούν τις ανάγκες τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη συνολική τους εικόνα και τον ρόλο τους στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια, μέσα από συν-δημιουργικά εργαστήρια με τη συμμετοχή των οργανώσεων καθώς και τοπικών επιχειρήσεων, θα προκύψουν λύσεις μέσω της μεθοδολογίας του Design Thinking σε άμεσα ζητήματα που τις απασχολούν.

Οι ενδιαφέρομενες οργανώσεις μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη δράση έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 εδώ

Η δράση αφορά στην πιλοτική εφαρμογή μιας διαδικασίας επίλυσης αστικών κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του έργου Design Challenge Pilot (DCP), το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 και υλοποιείται από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), το PDR-Cardiff Metropolitan University και το Estonian Design Centre.