Για να κάνετε μια αίτηση για δωρεά προς το Ίδρυμα Μποδοσάκη, θα πρέπει να συμπληρώσετε στα ελληνικά την σχετική ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας.

Ακολουθούν μερικές χρήσιμες πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο το Ίδρυμα Μποδοσάκη διαχειρίζεται τα αιτήματα δωρεών που λαμβάνει:

  • Το Ίδρυμα αποφασίζει για τις δωρεές που θα διαθέσει το επόμενο έτος, κάθε Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, όταν συνέρχεται η Επιτροπή Προϋπολογισμού για να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το επόμενο έτος. Η επιτροπή αξιολογεί αιτήματα που υποβάλλονται στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά, ως 30/9 κάθε έτους, μέσω της ειδικής φόρμας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας.
  • Λόγω του μεγάλου όγκου των αιτημάτων και των περιορισμένων πόρων που το Ίδρυμα δύναται να διαθέσει κάθε έτος, το αιτούμενο ποσό από το Ίδρυμα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 20.000 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν αιτήματα που αφορούν στην αγορά εξοπλισμού για νοσοκομεία ή ερευνητικά κέντρα, όπου το ποσό της δωρεάς μπορεί να φθάσει ως τις 50.000 ευρώ.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει παγίως αποφασίσει να μην χρηματοδοτεί μισθούς.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει παγίως αποφασίσει να μην χρηματοδοτεί τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαγωνισμών ή άλλων συναφών δράσεων, καθώς και τη συμμετοχή σε αυτά.
  • Για να χρηματοδοτηθεί μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση από το Ίδρυμα, θα πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια. Οι οργανώσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα καλούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) που προσφέρει το Ίδρυμα μέσω της πρωτοβουλίας Social Dynamo.
  • Ευρύτερα, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί δράσεις που σχετίζονται με την παιδεία, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. To Ίδρυμα δεν χρηματοδοτεί δράσεις που σχετίζονται με τις τέχνες και τον πολιτισμό.