Ανακοίνωση επιχορηγούμενων έργων Προγράμματος Θεματικών Δωρεών Ιδρύματος Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει τα έργα που έχουν επιλεγεί προς επιχορήγηση το 2024, στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεματικών Δωρεών, με στόχο την ανταπόκριση, στο μέτρο των δυνατοτήτων του Ιδρύματος, σε κοινωνικές ανάγκες που αναγνωρίζονται ως άξονες προτεραιότητας.

Τα πέντε έργα, με διάρκεια έως 12 μήνες,  θα επιχορηγηθούν με δωρεές ύψους έως 50.000€ έκαστο και αφορούν στις ακόλουθες προτεραιότητες:

  • Στους πυλώνες της Παιδείας και του Περιβάλλοντος: Υποστήριξη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πράσινη μετάβαση των σχολείων.
  • Στον πυλώνα της Υγείας: Υποστήριξη πρωτοβουλιών που αφορούν στην πρωτογενή πρόληψη της υγείας.

Ακολουθεί λίστα των επιλεγμένων προς επιχορήγηση οργανισμών και έργων, ανά θεματική ενότητα του Προγράμματος:

Ι.  «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πράσινη μετάβαση των σχολείων»

  1. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης – Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα – «Οικολογικά Σχολεία»
  2. Ecogenia Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προγράμματος σπουδών «Local Green Heroes» σε συνεργασία με το European Outdoor Education Hub
  3. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» – Μαθητές-μικροί ερευνητές στον μαγικό κόσμο της κομποστοποίησης σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Πεύκης, ΔΔΕ Β’ Αθήνας

ΙΙ.  «Πρωτογενής πρόληψη υγείας»

  1. Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών– Πρόληψη του αδενοκαρκινώματος του παγκρεατικού πόρου σε συνεργασία με τη Β’ Χειρουργική Κλινική – Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  2. Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»– Πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης για το κάπνισμα και προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της τακτικής φυσικής δραστηριότητας στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Βόλου σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεματικών Δωρεών του Ιδρύματος Μποδοσάκηπροκηρύσσονται ετησίως θεματικές προσκλήσεις χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών που αναγνωρίζονται ως άξονες προτεραιότητας, με βάση τα ευρήματα της εκτίμησης κοινωνικών αναγκών του Ιδρύματος Μποδοσάκη.