Η Allianz Ελλάδος στηρίζει τους νέους ανθρώπους της ελληνικής γης

Η Allianz Ελλάδος συμμετέχει στο θεματικό πρόγραμμα «Thought For Food» του Ιδρύματος Μποδοσάκη για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και του αγροδιατροφικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδότησε μια ιδιαίτερη δράση, την τρίμηνη εκπαίδευση και εξειδίκευση, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, των μελών του αγροτικού κτηνοτροφικού συνεταιρισμού «Βοσκός», από το Λιβάδι Ολύμπου.

Ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός επιλέχθηκε και προτάθηκε στην Allianz από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, για την πρόθεση και δυνατότητά του να αξιοποιήσει τα εργαλεία που θα του προσφερθούν μέσα από την εκπαίδευση των μελών του με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ώστε να προχωρήσει σε καινοτομίες και ανάπτυξη της παραγωγής του.

Ο συνεταιρισμός “Βοσκός” δημιουργήθηκε από 10 νέους που ζουν σε ένα μικρό ορεινό χωριό του Ολύμπου και παράγει υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα μέλη του «Βοσκού» είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και στη δική τους μονάδα παραγωγής, ακριβώς πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους.

Με την υλοποίηση του προγράμματος, η Allianz σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη παρέχει εφόδια σε 10 νέους ανθρώπους, που έχουν τις δυνατότητες να διαπρέψουν στον τομέα τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αύξησης της παραγωγής τους και της οικονομικής βιωσιμότητάς τους.

Η «Ενδυνάμωση των Νέων Ανθρώπων» είναι ένας βασικός πυλώνας του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Allianz σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Allianz Ελλάδος με στοχευμένες δράσεις συμβάλλει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, για να αναπτυχθούν με σιγουριά και να γίνουν φορείς μιας θετικής κοινωνικής αλλαγής.