Active citizens fund: Ανακοίνωση κατανομής επιχορήγησης € 1,5 εκ στην Κοινωνία των Πολιτών

Για έργα που προάγουν την ισότητα των φύλων, καταπολεμούν την έμφυλη βία και αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας, με διαχειριστή επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που πρόκειται να λάβουν επιχορήγηση συνολικού ύψους € 1,5 εκ., με στόχο την προαγωγή της ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η νέα επιχορήγηση του € 1,5 εκ. προσφέρεται με στόχο την υλοποίηση συνολικά 22 έργων, τα οποία προκρίθηκαν μεταξύ των 163 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο των προσκλήσεων  «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών».

Ο κατάλογος των 22 έργων που έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Τα επιχορηγούμενα έργα πρόκειται να ωφελήσουν -μεταξύ άλλων- γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, γυναίκες που έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, έφηβες θύματα έμφυλης διαδικτυακής βίας, μαθητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, κρατούμενους σε σωφρονιστικά καταστήματα, πρόσφυγες και μετανάστες, χρόνιους ασθενείς, ομάδες μειονοτήτων, άστεγους, μακροχρόνια άνεργους, άτομα ΛΟΑΤΚΙ, άτομα με αναπηρίες και με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες κ.α. Αφορούν όμως και τις ίδιες τις οργανώσεις αφού για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρηματοδοτείται η δημιουργία, η ενίσχυση και η βιωσιμότητα δικτύων συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού επίκαιρα κοινωνικά προβλήματα.

Τα επιλεγμένα έργα πρόκειται να υλοποιηθούν σε όλη την ελληνική επικράτεια, από τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κ.α.), μέχρι τις νησιωτικές, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπως -μεταξύ άλλων- τα νησιά του Αιγαίου (Τήνος, Κέα, Μύκονος, Κύθνος, Σίφνος, Σέριφος, Πάρος, Αντίπαρος, Μήλος, Άνδρος), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη κ.α.), η ευρύτερη περιφέρεια της Κρήτης και η Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο (Θέρμο, Αγρίνιο, Κέρκυρα κ.α.). Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε κάθε σημείο της χώρας. Αρκετά από τα έργα έχουν πανελλαδική κάλυψη, ενώ άλλα θα υλοποιήσουν τις δράσεις τους σε τοπικό επίπεδο. Μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για την ενδυνάμωση των ίδιων των οργανισμών που θα υλοποιήσουν τα έργα, συμβάλλοντας έτσι στην βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Διαδικασία επιλογής έργων

Η επιλογή των έργων πραγματοποιείται με τρόπο που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα έργα βαθμολογούνται από ανεξάρτητους βαθμολογητές με εμπειρία στο χώρο, ενώ στην επιτροπή επιλογής συμμετέχουν και μέλη εξωτερικά από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης. Η πρεσβεία της Νορβηγίας και το Εθνικό Σημείο Επαφής του ΕΟΧ στην Ελλάδα συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Ο κος Σωτήρης Λαγανόπουλος, Διευθυντής του Προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, δηλώνει σχετικά:

«Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Μέσω του τρίτου κύκλου επιχορηγήσεων του προγράμματος Active citizens fund, το οποίο διαχειριζόμαστε από κοινού με το SolidarityNow,  χρηματοδοτούμε συνολικά 22 έργα με 1,5 εκ ευρώ. Τα έργα που θα υλοποιηθούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια από 41 φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα συμβάλουν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη χώρα μας, ενώ θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Τα 22 έργα, με τις πολυδιάστατες και στοχευμένες δράσεις τους, θα συμβάλουν -μεταξύ άλλων – στη στήριξη και προστασία γυναικών, κοριτσιών, παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής και διαδικτυακής βίας και στην καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων στην ελληνική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρηματοδοτείται η δημιουργία και ενίσχυση δικτύων συνεργασιών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη συνεργατική αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, η θεσμική αναγνώριση του ισότιμου ρόλου των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες χάραξης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών υγείας και ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην ανοιχτή διακυβέρνηση».

Η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow επισημαίνει σχετικά:

«Στο SolidarityNow, συμμετέχοντας στη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Active citizens fund με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μια σημερινή επιτακτική ανάγκη: την ενίσχυση έργων για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ένα ζήτημα παγκοσμίως επίκαιρο, που μας αφορά όλες και όλους και απαιτεί όλες τις δυνάμεις ενωμένες και συντονισμένες. Ακριβώς αυτό επιδιώκουμε μέσω της χρηματοδότησης 22 νέων έργων για το επόμενο διάστημα. Στοχευμένη δράση από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που ενεργοποιούνται σε όλη τη χώρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και τελικά τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν να σπάσει επιτέλους η σιωπή που συνήθως συνοδεύει κάθε είδους κακοποίηση. Εργαζόμαστε από κοινού και μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, για μια ανοικτή και συνεκτική κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς. Για να πλησιάσουμε το όραμα της ανοιχτής κοινωνίας χρειαζόμαστε περισσότερη ισοτιμία, αυστηρότερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανοιχτή πρόσβαση σε ευκαιρίες. Δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη. Και τώρα και αύριο, όπως χτες».

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε  το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της  προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου – Μποδοσάκη  Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου. Δείτε περισσότερα εδώ. 

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Δείτε περισσότερα εδώ.