Οι δωρεές που πραγματοποιεί το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνδέονται με την επίτευξη των σκοπών του και την υλοποίηση του οράματός του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προαγωγή της παιδείας 

Η παιδεία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα δραστηριοποίησης του Ιδρύματος και παρακαταθήκη του Ιδρυτή του, Πρόδρομου – Μποδοσάκη Αθανασιάδη. Με τις δωρεές και τις πρωτοβουλίες που το Ίδρυμα αναλαμβάνει συστηματικά στον τομέα της παιδείας, επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία, την ανάδειξη της αριστείας και του επιστημονικού ήθους ως πρότυπα για την κοινωνία μας.

Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών  

Με χρονικό ορίζοντα το 2020, το Ίδρυμα οραματίζεται να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας δυνατής και ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών και στη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της.

Μια ενεργή, υγιής, δυναμική κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμπληρώσει το κράτος, παρέχοντας υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, εκεί όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες και η δυνατότητα του κράτους να ανταποκριθεί σε αυτές είναι περιορισμένη.

Με τη συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζονται αποφασιστικότερα κρίσιμες συγκυρίες, όπως έχει καταδείξει η ανθρωπιστική  και προσφυγική κρίση.

Ευρύτερα, μια ενεργή, υγιής, δυναμική κοινωνία των πολιτών συνεισφέρει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εμπέδωση των δημοκρατικών αξιών, καθιστώντας τις κυβερνήσεις υπόλογες και υποχρεώνοντάς τες να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα και βελτιωμένες πολιτικές για την κοινωνία, στο σύνολό της.

Την χρονική περίοδο 2013 – 2017, το Ίδρυμα Μποδοσάκη λειτούργησε ως ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ του ΕΟΧ στην Ελλάδα, με την ονομασία «Είμαστε όλοι Πολίτες».  Το πρόγραμμα, ύψους 7,3εκ ευρώ, υποστήριξε 76 έργα σε όλη την Ελλάδα, με άμεσα ωφελούμενους 245.000 συνανθρώπους μας. Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό εδώ

Το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη ως προς την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, την οποία το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεχίζει να αξιοποιεί μέσα από την πρωτοβουλία του «Κοινωνικό Δυναμό» (Social Dynamo). Το Κοινωνικό Δυναμό δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ΜΚΟ και ομάδων πολιτών, μεταφέροντας τεχνογνωσία και δημιουργώντας ευκαιρίες για δικτύωση. Δείτε περισσότερα για το Social Dynamo εδώ

Ίσες ευκαιρίες στην υγεία 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στηρίζει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, με σκοπό να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες πρόβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία και να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα στον χώρο της υγείας.

Με δωρεές του Ιδρύματος έχουν κατασκευαστεί πλήρεις νοσοκομειακές μονάδες και κλινικές και έχει χορηγηθεί ιατρικός εξοπλισμός στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας.

Μέσω του «Προγράμματος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», που το Ίδρυμα υλοποιεί από την αρχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους που προέρχονται κυρίως από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης και να διεκδικήσουν με τρόπο ισότιμο την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, κάτι που αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμά τους.

Προστασία του περιβάλλοντος 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη υπήρξε από τα πρώτα κοινωφελή ιδρύματα στην Ελλάδα που έστρεψαν την προσοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η χρηματοδότηση έρευνας για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και η στήριξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής αποτελούν κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους το Ίδρυμα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη.