Το CSR Connecting Days αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, η οποία έχει στόχο να φέρει κοντά στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με οργανώσεις και άτυπες ομάδες πολιτών, διευλύνοντας την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για έργα και δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, που αναζητούν χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν.

Από το 2015, όταν διοργανώθηκε το πρώτο CSR Connecting Day, έχουν παρουσιαστεί σε εταιρίες 48 καινοτόμες ιδέες και δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο και 5 επιτυχημένες συμπράξεις εταιριών και ΜΚΟ.

4th CSR Connecting Day : 5 Ιουλίου 2018 

Φέτος, η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Global Sustain, έναν οργανισμό με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα βιωσιμότητας, που εργάζεται συστηματικά για να στηρίξει τόσο τις δράσεις υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης των εταιρειών όσο και το πολύτιμο έργο που προσφέρουν οι ΜΚΟ στη χώρα μας.

Τρεις είναι οι καινοτομίες της φετινής εκδήλωσης:

  1. η παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που αναδεικνύουν την σημασία και τη μέγιστη προστιθέμενη αξία των συμπράξεων μεταξύ ΜΚΟ και εταιριών,
  2. η διαμόρφωση του περιεχομένου της εκδήλωσης βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο η Global Sustain μεταξύ εταιριών – μελών της, ώστε οι παρουσιάσεις των ΜΚΟ να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα ζητούμενα των εταιριών που θα λάβουν μέρος, και
  3. η δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά την ΜΚΟ της επιλογής σας, μέσω της διαδιασίας του speed dating.

Αν εκπροσωπείτε μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εκδήλωση, ελάτε σε επαφή μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mfola@bodossaki.gr 

Αν επιθυμείτε να στηρίξετε χορηγικά την εκδήλωση, κατεβάστε την επιστολή για τους χορηγούς, που θα βρείτε στην ενότητα downloads στα δεξιά της σελίδας αυτής.