«Επιδημίες: Μια διαχρονική απειλή, μια πρόκληση για το μέλλον» – Το πρώτο διεθνές, διεπιστημονικό συμπόσιο, στο πλαίσιο επετειακών δράσεων της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Παστέρ, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του Κύκλου Ιδεών και τη συμβολή του King’s College London

«Επιδημίες: Μια διαχρονική απειλή, μια πρόκληση για το μέλλον» – Το πρώτο διεθνές, διεπιστημονικό συμπόσιο, στο πλαίσιο επετειακών δράσεων της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Παστέρ, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του Κύκλου Ιδεών και τη συμβολή του King’s College London