Δημιουργία μη κερδοσκοπικού οργανισμού

Δωρεά για τη δημιουργία ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που θα αποτελεί αντιπρόσωπο του ΜIT Enterprise Forum Global στην Ελλάδα.

Ο Δωρεοδόχος
ΜΙΤ ΕF Greece

Το ΜΙΤ ΕF Greece προωθεί την ανάπτυξη και την επιτυχία επιχειρηματικών σχεδίων μέσω της διασύνδεσης ιδεών, ανθρώπων και τεχνολογίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από μία βασική ομάδα αποφοίτων του ΜΙΤ που μένουν στην Ελλάδα και θα υποστηρίζεται από μία δυναμική ομάδα επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας αλλά και στελεχών από διάφορους τομείς. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη σύνδεση της τοπικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας με ένα δίκτυο καλών πρακτικών από όλο τον κόσμο για την ενίσχυση των ελληνικών start up επιχειρήσεων.