Αναβάθμιση της ιστοσελίδας και αγορά εξοπλισμού

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας και αγορά εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου «Προσβάσιμοι Δρόμοι» ( στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπόλεμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού )

Ο Δωρεοδόχος
ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ([email protected])

H [email protected] είναι ένας Mη Κυβερνητικός/Μη Kερδοσκοπικός Oργανισμός που λειτουργεί ως μεσάζων για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Στόχος του οργανισμού είναι η υποστήριξη, ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των δράσεων των εξελισσόμενων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας.