Ο Μποδοσάκης, γνωρίζοντας καλά την αξία και τις δυνατότητες του ελληνικού πνεύματος, είχε προβλέψει μεταξύ των σκοπών του Ιδρύματος την απονομή βραβείων σε διακρινόμενους επιστήμονες για την επιβράβευση της πνευματικής τους επίδοσης. Για την υλοποίηση της επιθυμίας αυτής, το Ίδρυμα θέσπισε το 1993 τον θεσμό με την ονομασία «Επιστημονικά Βραβεία Ιδρύματος Μποδοσάκη».

Με τα επιστημονικά βραβεία, το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο νέων ελλήνων επιστημόνων ως 45 ετών, να ανταμείψει την συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Κριτήρια για την απονομή ενός τέτοιου βραβείου αποτελούν, η εξαιρετική επίδοση των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, όπου έχουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο έργο, η συμβολή των υποψηφίων στην πνευματική, επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και η συμβολή τους στη διεθνή προβολή της Ελλάδας, με το ήθος και το έργο τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προταθούν από πανεπιστήμια, ιδρύματα ή διακεκριμένα άτομα, με την υποχρέωση να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα. Οι υποψήφιοι προέρχονται, συνήθως, από τους εξής τομείς: (α) Βασικές Επιστήμες, (β) Βιο-επιστήμες, (γ) Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία, (δ) Κοινωνικές Επιστήμες.

Οι βραβευθέντες αποδέχονται να συνδράμουν το Ίδρυμα στις δραστηριότητές του, εφόσον αυτό τους ζητηθεί στο μέλλον, κυρίως με τη συμμετοχή του σε επιστημονικές επιτροπές.

Επιστημονικά Βραβεία 2017

Το έτος 2017, το Ίδρυμα θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, ύψους εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Οι βραβευθέντες θα ανακοινωθούν και θα λάβουν το βραβείο τους σε ειδική τελετή, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2017.

Βραβευθέντες προηγούμενων ετών 

Στην ενότητα Downloads, στα δεξιά της σελίδας, μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τους βραβευθέντες προηγούμενων ετών.