Τα κληροδοτήματα δύνανται να μεταφραστούν σε υποτροφίες εις μνήμην, χάρη στις οποίες τα όνειρα των νέων γίνονται πραγματικότητα, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη και το φιλανθρωπικό όραμα του κληροδότη.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα υποτροφίας εις μνήμην αποτελεί το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου:

Το κληροδότημα εις μνήμην Σταμάτη Μαντζαβίνου, διατελέσαντα προέδρου του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αξιοποιείται από το 2008  στο Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών, για την υποστήριξη νέων διδακτόρων στους κλάδους των Θετικών Επιστημών, της Ιατρικής και της Βιολογίας, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Με στόχο να τιμηθεί ο Σταμάτης Γ. Μαντζαβίνος, το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες διδάκτορες για να συνεχίσουν την έρευνά τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού καλύπτεται από τη διαχείριση κληροδοτήματος €5.000.000 στη μνήμη Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου.