Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε εταιρείες του εξωτερικού ξεκίνησε το 2009 ως μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και της Πρεσβείας του Βελγίου στην Αθήνα. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Δανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί σε νέους, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ένα επιπλέον εφόδιο πριν βγουν στην αγορά εργασίας. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν στην πράξη τα όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπουδών και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε ένα διεθνές και εξωστρεφές περιβάλλον.

Το Ίδρυμα, σε συνεργασία με την πρεσβεία της χώρας όπου πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, προκηρύσσει την επιχορήγηση θέσεων. Η επιχορήγηση έχει συνήθως εξάμηνη διάρκεια, ενώ το Ίδρυμα επιχορηγεί ένα βασικό ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση των βασικών δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου, καθώς επίσης και τις δαπάνες μετάβασης και επιστροφής.

Το ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αγγίζει το 90%.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές προκηρύξεις για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Για ό,τι νεότερο, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ενότητα «Νέα – Ανακοινώσεις».