Ο ιστότοπος blod.gr (ακρωνύμιο των λέξεων Bodossaki Lectures on Demand) είναι ο μοναδικός στη χώρα μας – και ένας από τους λίγους διεθνώς – που προβάλλει αποκλειστικά διαλέξεις. Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με πρωτοβουλία και δαπάνες του Ιδρύματος Μποδοσάκη και εντάσσεται στο πλαίσιο του πρωταρχικού στόχου του Ιδρύματος για την προαγωγή της παιδείας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια κοινωνική προσφορά χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα (όπως, εξάλλου, κάθε προσφορά του Ιδρύματος), η οποία αποσκοπεί στη διάδοση της γνώσης και του πνευματικού προβληματισμού στον τόπο μας, μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στον ιστότοπο blod.gr αναρτώνται βιντεοσκοπημένες επιλεγμένες ομιλίες, διαλέξεις και εκδηλώσεις λόγου από όλο το φάσμα της πνευματικής ζωής του τόπου. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου εμπλουτίζεται διαρκώς με την πολύτιμη συνδρομή όσων εργάζονται για τη διάχυση της γνώσης. Το blod.gr αποτελεί σήμερα έναν μοναδικό «κόμβο» πνευματικού διαλόγου, ανοιχτό σε κάθε χρήστη του διαδικτύου που επιθυμεί να διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες.

Στα 7 χρόνια της παρουσίας του blod.gr στο διαδίκτυο έχουν βιντεοσκοπηθεί και αναρτηθεί στο διαδίκτυο περισσότερα από 4,000 θέματα και άλλες εκδηλώσεις λόγου με 5.000+ ομιλητές, ενταγμένες σε 37 θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Με τη δυναμική αυτή, έχουν καταγραφεί χιλιάδες ώρες διαλέξεων, που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχαν διασωθεί. Οι ομιλίες αυτές, μετά την ανάρτησή τους, παραμένουν διαρκώς στη διάθεση του κοινού, σχηματίζοντας ένα ευρύχωρο διαδικτυακό αποθετήριο γνώσης, στο οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί  ελεύθερα να προστρέξει.