Η εμπέδωση συνεργασιών με άλλα Ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι κομβικής σημασίας για το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται ήδη τα εξής προγράμματα:

Σημεία Στήριξης: Μικρές δωρεές, Μεγάλες Ιδέες 

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» απευθύνεται σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων των ανωτέρω οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, της φιλανθρωπικής οργάνωσης Hellenic Hope, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Την περίοδο 2018-2019 υλοποιείται ο τρίτος κύκλος του Προγράμματος στον οποίο χρηματοδοτούνται 24 δράσεις με το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) κατ’ ανώτατον ανά δράση, οι οποίες υλοποιούνται από 33 οργανώσεις, έχουν διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες και εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τους αντίστοιχους χρηματοδότες του Προγράμματος:

1. «Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

2. «Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

3. «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί»:

α. «Παιδική προστασία» (Hellenic Hope)

β. «Παιδί και υγεία» (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

γ. «Παιδί και περιβάλλον» (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτούνται υλοποιούνται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» στο facebook

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης δαπανών για την κατοχύρωση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες)  

Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας, έχει ως στόχο  στην ανάδειξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, έτσι ώστε να προσελκύσει επενδύσεις και να ενθαρρύνει τους Έλληνες ερευνητές να μείνουν και να δημιουργήσουν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί, υπό προυποθέσεις, τις δαπάνες για την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας καινοτόμων ιδεών, που προέρχονται από Έλληνες ερευνητές ή ερευνητικά κέντρα. Η προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των υποψηφίων είναι διαθέσιμη εδώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έληξε στις 2 Νοεμβρίου 2018. 

 

Get Into: Συνεργασία με το Prince’s Trust International 

Το Prince’s Trust International στηρίζει τους νέους. Ιδρύθηκε από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας τον Νοέμβριο του 2015. Έκτοτε, μοιράζεται τα επιτυχημένα προγράμματα και την εμπειρία του με στρατηγικούς εταίρους και συνεργάτες σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Prince’s Trust, για περισσότερα από 40 χρόνια, βοήθησε περισσότερους από 870.000 νέους να μεταμορφώσουν τη ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Ελλάδα, το Prince’s Trust International έχει επιλέξει ως στρατηγικό εταίρο το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την υλοποίηση του προγράμματος Get Into, με φορέα υλοποίησης την Κοιν.Σ.Επ. knowl για την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση. Στο πρόγραμμα έχουν ως τώρα συμμετάσχει οι εταιρίες: Vodafone Ελλάδας, Goldair Handling, AVIN & Aegean Airlines.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Get Into; Επισκεφθείτε το site του προγράμματος

 

START – Create Cultural Change 

Tο πρόγραμμα START δίνει τη δυνατότητα στους υποτρόφους του να εξελίξουν μια καινοτόμο ιδέα σε πολιτιστική πρωτοβουλία και να αναπτύξουν τα επαγγελματικά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν την πρωτοβουλία τους σε μια βιώσιμη και δημιουργική επιχείρηση στο μέλλον.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Robert Bosch Stiftung σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.) και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε το site του προγράμματος