Ο σχεδιασμός και η προώθηση στοχευμένων θεματικών προγραμμάτων έχει ως στόχο την ανάδειξη επίκαιρων κοινωνικών αναγκών και τη δημιουργία ενός πλαισίου που ενθαρρύνει τη συνδρομή δωρητών  (φυσικών προσώπων, οργανισμών, εταιριών ή άλλων κοινωφελών Ιδρυμάτων) με τους δικούς τους οικονομικούς πόρους.

Παράλληλα, τα εξεδικευμένα στελέχη του Ιδρύματος Μποδοσάκη τίθενται στη διάθεση κάθε πιθανού δωρητή που επιθυμεί να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα ορισμένου σκοπού. Μαζί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον μέγιστο δυνατό κοινωνικό αντίκτυπο κάθε προσφοράς, να δουλέψουμε με όρους λογοδοσίας και διαφάνειας και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.